Գլխավոր

<< Անընդհատ փոփոխվող  քաղաքաշինական միջավայրում ընկերությունն իր հիմնական սկզբունքն է
համարում կառուցապատվող տարածքների և առանձին շինությունների ներդաշնակությունը շրջակա
միջավայրի հետ:  Մեր հաջողության գրավականը  մարդիկ են`  մեր  մասնագետները,  գործընկերները,
նրանց  փոխադարձ վստահությունն ու աջակցությունը>>:
 
                                                                                 
                                                                Տնօրեն`  Վարուժան Հովասափյան     
                                                                                                                                                  

 

 

                                                 Կազմակերպության կառուցվածքը 

 
Ճարտարապետության, ինժեներական կոնստրուկցիաների, էլեկտրամատակարարման, օդափոխության և ջեռուցման համակարգերի նախագծման բաժին
Հիդրոտեխնիկական կառուցվածքների,   ջրամատակարարման և ջրահեռացման համակարգերի նախագծման բաժին
Բնակավայրերի  գլխավոր  հատակագծերի, բնապահպանական և կանաչապատման ծրագրերի իրականացման բաժին
Հեղինակային և 
տեխնիկական հսկողության 
բաժին
Ինժեներաերկրաբանական, հիդրոերկրաբանական և գեոդեզիական  հետազոտությունների բաժին
          Տրանսպորտի բազա